คำศัพท์ :

ความหมาย :

คำศัพท์ที่ใกล้เคียง

คำต่อไป :
cron