ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด

{{ total }} {{ vaccinated0 }} {{ vaccinated1 }} {{ vaccinated2 }} {{ vaccinated3 }}
{{ errorMessage }}
{{ successMessage }}
No. รหัส ชื่อ-สกุล ฝ่าย/หน่วยงาน เข็มที่ 1 วัคซีน เข็มที่ 2 วัคซีน เข็มที่ 3 วัคซีน Action
{{ index + 1 }} {{ member.EmpId }} {{ member.EmpName }} {{ member.DepartCalled }} / {{ member.SectionCalled }} {{ member.date1 }} {{ member.vaccine1 }} {{ member.date2 }} {{ member.vaccine2 }} {{ member.date3 }} {{ member.vaccine3 }}
Edit Member

Delete Member
Are you sure you want to remove

{{clickMember.firstname}} {{clickMember.lastname}}