ข้อมูลพนักงานออกจากงาน {{ yyyy }}

| | | | |
{{ total }} {{ notpass }} {{ resign }} {{ retire }} {{ fired }} {{ unknown }} {{ other }}
{{ errorMessage }}
{{ successMessage }}
No. รหัส ชื่อ-สกุล ฝ่าย/หน่วยงาน เริ่มงาน ออกจากงาน อายุงาน สาเหตุ รายละเอียด Action
{{ index + 1 }} {{ member.EmpId }} {{ member.EmpName }} {{ member.DepartCalled }} / {{ member.SectionCalled }} {{ member.JobStartDate }} {{ member.JobEndDate }} {{ member.JobPeriod }} {{ member.JobEndType }} {{ member.JobEndDetail }}
Edit Member

Delete Member
Are you sure you want to remove

{{clickMember.firstname}} {{clickMember.lastname}}