ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 ของ KBANK ย้อนหลัง

    เลือกเพื่อดูสกุลอื่น :
(Auto update in Crontab 10 Minute)
FWD Daily Rate

เฉลี่ย ปีปัจจุบัน
fx_sell fx_buy fx_export
34.6934 34.3932 34.2932

สถิติของเรททั้งหมด
Round Count
รอบแรก สูงกว่า 877
รอบสุดท้าย สูงกว่า 799
รอบที่เท่ากัน 297
เก็บข้อมูลมาแล้ว 1973 วัน