ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน USD 1 ของ KBANK ย้อนหลัง

    เลือกเพื่อดูสกุลอื่น :
(Auto update in Crontab 10 Minute)
FWD Daily Rate

เฉลี่ย ปีปัจจุบัน
fx_sell fx_buy fx_export
36.1751 35.8751 35.7751

สถิติของเรททั้งหมด
Round Count
รอบแรก สูงกว่า 949
รอบสุดท้าย สูงกว่า 871
รอบที่เท่ากัน 313
เก็บข้อมูลมาแล้ว 2134 วัน