ประเภทใบรับรอง :

เลือกชื่อพนักงาน :

รายวัน/รายเดือน :{{ errorMessage }}
{{ successMessage }}


การใช้งาน

1. เลือกประเภทของใบรับรอง

2. เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ

3. กรณีเลือกใบรับรองเงินเดือนต้องเลือก รายวัน/รายเดือน และใส่จำนวนเงิน โดย ไม่ต้องใส่ ,

4. กดปุ่ม สร้างใบรับรอง>ประวัติการสร้างใบรับรอง ปี 2024
No. รหัส ชื่อ-สกุล ประเภทใบรับรอง เมื่อวันที่
{{ data.RunNo}} {{ data.EmpId }} {{ data.EmpName }} {{ data.CertificateType }} {{ data.TransDate }}
Confirm
ต้องการบันทึกเลข Run หรือไม่ ?